Hjärta

Ännu en teckning som uppstod ur behovet av att få rita utan att tänka. Skannad, kalkerad och färglagd i Illustrator. Kompletterad med nonsenstext i typsnittet Trajan (som jag för övrigt håller på att skriva en skoluppsats om). scannadamöba-01